Cách đóng các ứng dụng trên iPhone XS, XR và XS Max

Cách đóng các ứng dụng trên iPhone XS, XR và XS Max