Code game Loạn Thế Tam Quốc, cách nhập giftcode trong game

Code game Loạn Thế Tam Quốc, cách nhập giftcode trong game