Chat, gọi điện, nhắn tin

Cách tắt tiên đoán iPhone, iPad, bật tắt gợi ý từ khi nhắn tin

Cách tắt tiên đoán iPhone, iPad, bật tắt gợi ý từ khi nhắn tin

Cách chặn cuộc gọi, tin nhắn Viettel, Block call, SMS mạng Viettel

Cách chặn cuộc gọi, tin nhắn Viettel, Block call, SMS mạng Viettel

Hướng dẫn sử dụng Facetime trên iPhone và iPad, cách kích hoạt Facetim

Hướng dẫn sử dụng Facetime trên iPhone và iPad, cách kích hoạt Facetim

Cách sử dụng Facebook Messenger trên điện thoại Android/iOS/Winphone

Cách sử dụng Facebook Messenger trên điện thoại Android/iOS/Winphone

Cách tải ảnh trên Instagram trên Android, iPhone

Cách tải ảnh trên Instagram trên Android, iPhone

Hướng dẫn gửi tin nhắn Video trên Viber, video message

Hướng dẫn gửi tin nhắn Video trên Viber, video message

Hướng dẫn tắt thông báo “đã xem” trên Mocha

Hướng dẫn tắt thông báo “đã xem” trên Mocha

Tạo hiệu ứng pháo hoa trên Zalo như thế nào

Tạo hiệu ứng pháo hoa trên Zalo như thế nào

Cài Mocha trên iPhone, Tải Mocha Viettel cho iPhone

Cài Mocha trên iPhone, Tải Mocha Viettel cho iPhone

Cách sửa lỗi Zalo 2028, 2017, 2020, 2027, cách khắc sửa lỗi mã lỗi Zal

Cách sửa lỗi Zalo 2028, 2017, 2020, 2027, cách khắc sửa lỗi mã lỗi Zal