Sửa, fix lỗi không gọi được FaceTime trên iPhone, gọi FaceTime trên iP

Sửa, fix lỗi không gọi được FaceTime trên iPhone, gọi FaceTime trên iP