Mẫu iPhone, iPad nào được cập nhật iOS 10.3.2?

Mẫu iPhone, iPad nào được cập nhật iOS 10.3.2?