Nang cap ios 10.2.1

Có nên nâng cấp iOS 10.2.1 cho iPhone, iPad hay không?

Có nên nâng cấp iOS 10.2.1 cho iPhone, iPad hay không?

Nâng cấp iOS 10.2.1 qua iTunes, update iOS 10.2.1 trên máy tính, cách

Nâng cấp iOS 10.2.1 qua iTunes, update iOS 10.2.1 trên máy tính, cách