Có nên nâng cấp iOS 10.2.1 cho iPhone, iPad hay không?

Có nên nâng cấp iOS 10.2.1 cho iPhone, iPad hay không?