Phở gà.

16 Quán phở ngon "nức tiếng" tại Hà Nội

16 Quán phở ngon "nức tiếng" tại Hà Nội

21 quán phở 24h ngon nức tiếng ở Hà Nội

21 quán phở 24h ngon nức tiếng ở Hà Nội

7 quán phở gà trộn ngon nhất tại Hà Nội

7 quán phở gà trộn ngon nhất tại Hà Nội

20 quán phở gà ngon nhất tại Hà Nội

20 quán phở gà ngon nhất tại Hà Nội