Sạc pin không bị chai cho các thiết bị mua mới

Sạc pin không bị chai cho các thiết bị mua mới