Tắt xoay màn hình iPhone 5 như thế nào ?

Tắt xoay màn hình iPhone 5 như thế nào ?